Galvanizli

Galvanizli Yangın Merdiveni

Yönetmeliğe göre bazı binalarda galvanizli yangın merdiveni kullanılması gerekmektedir. Bu malzemenin içinde yer alan ürünlerin kullanılması için özel bir ruhsat alınması gerekir.

Ruhsat alınmazsa, bu çeşit yangın merdiveninin kullanılmasına izin verilmeyebilir. Maliyet açsından yüksek olan yangın merdivenleri, diğerlerine nazaran daha yüksek bir fiyata mal olacaktır. Galvanizli yangın merdiveni kullanımında gereken malzemelerin bulunması için projenin ve binanın bu merdiven şekline uygun olması gerekmektedir.

Yangın merdiveni konusunda her zaman doğru uygulamaların tercih edilmesi gerekmektedir. Bu uygulamalar nedeniyle yangın merdiveninin doğru biçimde monte edilmesinin sağlanması amacına uygun bir kullanım sağlayacaktır.

Galvaniz Yangın Merdiveni Kullanımı

Galvaniz yangın merdiveni kullanımı uzman bir uygulama söz konusu olmadığında ciddi sorunlar yaratabilir. Yapılan ve sökülüp yeniden yapılmak zorunda kalınan merdivenlerin son günlerde artış gösterdiği bilinmektedir. Bu yüzden galvaniz yangın merdiveni yaptırırken aşağıdaki hususlar konusunda bilgi edinilmesi gerekmektedir.

–      Kullanılan malzemenin kalitesinin yeterli olup olmadığı,

–      Uygulama için bir proje bulunup bulunmadığı,

–      Uygulama ekibinin daha önceki deneyimleri,

–      Yasal yönetmeliğe uygun yapılıp yapılmadı gibi hususlara dikkat edilmesi önemlidir.

Birçok firma kalitesiz malzemeler kullanarak yangın merdiveninin uygulanmasını sağladığı için oldukça başarısız uygulamalar yapılır. Ancak uzman bir ekip tarafından yapılan uygulama, sağlık açısından oldukça yararlı olacaktır. Hem taşıma hem de tahliye açısından önemli olan bu sistemin doğru kullanılması yangın merdivenlerinin amacını en iyi biçimde yansıtmaktadır.