Güncel Yangın Yönetmeliği 2021

Güncel Yangın Yönetmeliği 2021

Güncel Yangın Yönetmeliği 2021

Güncel yangın yönetmeliği 2021 Kamu kurum ve kuruluşlar ya da kişilerin kullandığı bina, işletme yerlerde çıkabilecek yangın oluşumunu en aza indirmek veya önleme güncel yangın yönetmeliği amaçlarındandır.

Güncel yangın yönetmeliği 2021, ülkedeki her türlü bina, açık ve kapalı alan, tesis gibi işletmelerde alınacak önlemler ve bu önlemler ile yangını önleme ya da yangında oluşacak can ve mal kaybını en aza indirmeyi planlar. Yangın öncesinde veya yangın sırasında eğitimin, denetimin ve tedbirlerin esasları belirtilmektedir.

Güncel Yangın Yönetmeliğinde Görevler, Yetkiler Ve Yasaklar

Projeler, yangına karşı güvenlik yönünden uygun değilse yapı ruhsatı verilmez. Ayrıca tasarımcılar tarafından stadyum, tünel, metro ve marina gibi alanlarda Türk standartları yanında Avrupa standartlarına da bakılmaktadır. Bu düzenlemelere uygun uluslar arası geçerliliğe uygun standartlar kullanılması gerekmektedir. Şimdi güncel yangın yönetmeliğinde görevler, yetkiler ve yasaklar nelerdir ona bakalım:

  • Yapı ruhsatı vermeye yetkili kişiler
  • Yapı sahipleri
  • İşveren ya da işveren temsilcileri
  • Tasarım ya da uygula için görevli olan mimar ve mühendisler
  • Yapının yapılmasında görevli olan danışman, proje kontrol ve işletme yetkilileri

Yangın söndürme veya algılamada yangın güvenlik sistemlerinin yeterli olmaması halinde müteahhit ya da yapımcı firma sorumudur.

Güncel Yangın Yönetmeliği 2021
Güncel Yangın Yönetmeliği 2021

Güncel Yangın Yönetmeliğinde Yangın Kompartımanları

Yangın kompartımanları döşeme ve duvarların yangına en az direnç süreleri bulunmaktadır. İki ya da daha fazla bina tarafından ortak kullanımı olan duvar, kazan daireleri, elektrik dağıtım odaları, orta gerilim merkezleri ve benzeri gibi tehlikesi bulunan kapalı alanların duvarları ve döşemeleri güncel yangın yönetmeliğinde yangın kompartımanları özelliğinde olması gerekmektedir. İki ya da daha fazla binaya ait duvarlar yangına dayanıklı duvar olarak yapılandırma yapılır.

İkiz evleri birbirinden ayrı kılmak için duvarları yangın duvarları olarak inşa etmeleri gerekmektedir ve evler ayrı binalar olarak değerlendirmeye alınır. Bina yüksekliği ile ilgili de yangın kompartımanları farklı olabilir. 21.50 metreden fazla olan konutlar haricinde ki binalar için ve bina yüksekliği 30.50 metreden fazla olan binalarda belirtilen yüksekliklerden daha yukarıda ise üç kat bir yangın kompartımanı olarak düzenlenmektedir.

Güncel Yangın Yönetmeliğinde Kullanılacak Yapı Malzemeleri

Yangına karşı, kolay alevlenen yapı malzemelerinin inşaat esnasında kullanılmasına izin verilemez. Kolay alev alan yapı malzemeleri kullanılması için kompozit içinde normal alevlenen malzemeye dönüştürüldüğü zaman kullanılabilir.  Normal ve en zor alevlendirici kullanılacak yerler farklılık göstermektedir. İçte uygulanacak ısı yalıtımları için normal alevlendirici kullanılırken, yüz kişiden fazla olan yerler için en zor alevlendirici kullanılması gerekmektedir.

Güncel yangın yönetmeliğinde kullanılacak yapı malzemesi yanıcılık sınıflarını gösteren tabloya uygun olarak yapılması zorunludur. Yüksek binalar için ıslak hacimlerden geçen boruları hariç 70 mm’den daha büyük tesisat borularının kullanılması halinde ise en zor alevlendirici malzemelerin olması gerekmektedir.

Güncel Yangın Yönetmeliğinde Kaçış Yolu Sayısı ve Genişliği

Güncel yangın yönetmeliğinde kaçış yolu ve genişliği toplam kullanıcı sayısı birim genişlikten geçen kişi sayısına bölümü ile elde etmek için elde edilen değeri 0.5 m ile çarpılması gerekir ve bu çıkan değer bulunan değerden az olamaz. Bu özelliği dışında yapının mekânlarına hizmet veren koridor kullanılmakta ise 110 santimetreden az olmaması gerekmektedir. hiçbir çıkış ya da kaçış merdivenleri hesaplanan bu değerden ve 80 santimetreden dar genişlikte olmaması gerekmektedir.

Genişlikler her zaman temiz genişlik olarak ölçülmektedir. Kaçış merdivenlerinde genişlik hesaplanırken, küpüştenin yaptığı çıkıntının 80 mm’si temiz genişliğe ait olması gerekmektedir. Çıkış kapısında ise temiz genişlik, kapı kasası ya da lamba çıkıntısı 90 derece ile açılmış kanat yüzeyi arasında ölçülmesi gerekmektedir.

Yangın Merdivenleri yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yangın Merdiveni yazımız

Pinterest

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir