Yangın Merdiveni Ölçüleri

Yangın Merdiveni Ölçüleri

Yangın Merdiveni Ölçüleri

Standart Yangın Merdiveni Ölçüleri Nasıl Olmalıdır?

Yangın merdivenin asıl ismi “kaçış merdiveni”dir. Ancak bu kaçış merdiveni halk arasında “yangın merdiveni ölçüleri” olarak da bilinmektedir. Yangın merdiveni insan hayatı için son derece önemlidir. Bu yangın merdiveninin ilk olarak aşağıda belirtilen özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Yangın Merdiveninin Özellikleri

1-Kaçış merdiveni üretilirken yanıcı hiçbir malzeme kullanılamaz. Bu sebeple merdivenler yangına karşı en az 120 dakika dayanıklı olmalıdır. 90 dakika boyunca duman da diğer bölümlerden de dumanı ayırması gerekmektedir.

2-Kaçış merdiveninin bulunma sayısı bazı durumlara göre değişmektedir. Farklı bir durum olmadığı sürece, 25 kişiden fazla bir alanda, 50 kişiden fazla kişinin bulunduğu yapılarda her binada en az 2 adet çıkış bulunması gerekmektedir. Eğer belirtilen bu kişi sayısı 500 kişinin üzerindeyse çıkış sayısı en az 3 olması gerekmektedir. 1000 kişinin üzerindeyse de yapıda en az 4 çıkış bulunması gerekmektedir.

3-Yangın merdiveni yapının dışında bulunabilir. Elbette, bununla ilgili bazı kurallar bulunmaktadır. Örneğin; bir binanın yüksekliği 21,5 metreden fazlaysa, yapının dışına açık kaçış merdiveni yapılamaz.

4-Kaçış merdiveni yapılacak olan yapının yüksekliği 30,5 m’den fazla, 51,5 m’den az olmamalıdır. (Eğer 30,5 metreden fazla 51,5 metreden az olursa 2 adet daha yangın merdiveni kurulmalıdır)

5-Yangın merdivenlerinin her bölümünde 17 basamaktan fazla olmayan ve 4 basamaktan az olmamak üzere mesafeler bulunmalıdır. Merdivenlerin dönemeç kısımları geniş olarak yapılmalıdır.

6-Yangın merdiveninin yerden yüksekliği en az 2,10 cm olması gerekmektedir.

7-Merdivenlerin dönemeç ve bitim kısımlarının farkı en az 3 metre olmalıdır.

8-Kaçış merdiveninin basamak yüksekliği 1.75 mm’den fazla, basılan kısmının genişliği 250 mm’den az olmaması gerekmektedir.

9-kaçış merdiveni olarak kullanılan merdiven basamaklarının en dar alanının 100 mm’den az, diğer kısımlarda 125 mm’den az olmaması gerekmektedir.

10-Aynı zamanda kaçış merdiveninin iki tarafında da duvar, korkuluk veya da set bulunması gerekmektedir. Merdivenin genişliği 80 cm’den az olmamalıdır. Eğer az olursa bu tür merdivenlerde sadece bir korkuluk kullanılabilir. Yangın merdiveni kesintisiz bir şekilde olması gerekmektedir.