Yangın Merdiveni Yönetmeliği

Yangın Merdiveni Yönetmelik Kuralları

Yangın merdivenleri acil durumlar oluştuğunda kullanılmaktadır. Yangın merdiveni yönetmeliği bir yapıda acil durumların meydana geldiği zamanlarda kullanılan merdivenlere yangın merdiveni ya da kaçış merdiveni denilmektedir. Yangın merdivenleri diğer kaçış yollarıyla bütünleşik bir durumda olması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse, yangın merdivenleri koridorun sonunda bulunan çıkış kapılarıyla birleşmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak da koridor çıkışının yangın merdiveniyle birleşimi zorunlu bir hale gelmektedir. Yangın merdivenlerinin yapımı yasalarla zorunlu bir hale getirilmiştir. Buna bağlı olarak da Yangın Merdiveni Yönetmeliği’ne bağlı bazı kurallar bulunmaktadır.

Yangın Merdiveni Yönetmeliklerinde Acil Çıkış:

1-Bütün yapılarda en az 2 tane kaçış yolu bulunması gerekmektedir.

2-Bir yapıda kişi sayısı 500 kişiyi geçiyorsa en az 3, 1000 kişiyi geçiyorsa da en az 4 çıkış bulunması gerekmektedir.

3-Yangın merdiven kapılarının birbirine uzak olması gerekmektedir. Yağmurlama sisteminin bulunmadığı binalarda merdiven mesafesi, diyagonal mesafenin yarısı, yağmurlama sisteminin olduğu binalarda ise, bu mesafenin 3’de 1’inden az olmaması gerekmektedir

4-Yangın binanın hangi bölümünde çıkarsa çıksın, binadaki herkesin yangından kurtulması için yangın merdivenleri ve alternatif yolları birbiriyle uyumlu bir şekilde dizilmelidir.

5-İnsanların nakli güvenli bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

6-Yüksek binalarda korunumlu güvenlikten geçirilerek kişiler yangın merdivenine ulaşabilmelidir.

Yangın Merdiveni Yönetmeliğinde Kaçış Merdivenleri

1-Binadaki kaçış merdivenlerinin bir kısmı, bina dışına açılması gerekmektedir.

2-Yangın merdivenlerinin sahanlığı, uzunluk ve genişlik olarak merdiven basamaklarının genişliğinde az olmaması gerekir.

3-Yangın merdivenlerine sahanlıklar düzenlenebilir. (En az 4, en çok 17)

4-Kaçış merdivenlerinin basamakları, acil bir durumda engel yaratabilecek bir malzemelerden yapılmamalıdır. Yani kaymayı engelleyen malzemelerden yapılmalıdır.

5-Yönetmeliğe göre yangın merdivenlerinin başı, basamak üzerinden itibaren 2,1 m olması gerekmektedir.

6-Kaçış merdivenlerinde (Yangın merdivenlerinde) basamakların yüksekliği 17,5 cm’den fazla olamaması gerekmektedir.

7-Yangın merdivenlerinin basamaklarının genişliği en az 25 cm olmalıdır. 25 cm’den az olamaz. (25 cm ise sadece eski tip sıkışık olan bir katta oturan kişi sayısı 25’ten az olduğu durumlarda olabilmektedir)

8-Kaçış merdivenlerindeki basamaklarda bulunan kova hatlarının genişliği, 12,5 cm’den az olmaması gerekmektedir. Bazı durumlarda da eski konutlarda 10 cm’ye kadar izin verilebilir.

9-Kaçış merdivenlerinin bulunduğu bölgelere yoğun çeliğin varlığından dolayı elektrik ve mekanik tesisat kurulumunun yapılması yasaktır.

Yangın Merdiveni Yönetmeliğinde Kaçış Rampaları

1-Yangın merdivenlerinde kova hattındaki konutların basamak genişliği 10 cm, diğer yapılarda sise 12,5 cm’den az olmaması gerekmektedir.

2-Kaçış rampaları doğru bir şekilde yapılandırıldığında yangın merdiveni olarak kullanılabilir.

3-Kaçış rampalarındaki eğim dik olmaması gerekmektedir.

4-Bütün kaçış rampalarının hepsinde başlangıç, bitiş, ara düzlüklerinde sahanlık olması gerekmektedir.

5-Kaçış rampaları belirtildiği gibi yangın merdiveni yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılmalı ve yangın merdivenleri gibi havalandırılmalıdır.

6-Kaçış rampalarında acil bir durumda kişilerin kaymasını önleyecek kaplamaların kullanılması gerekmektedir.