Yangın Merdiveni Zorunluluğu

Yangın Merdiveni Zorunluluğu

Yangın Merdiveni Zorunluluğu

Son zamanlarda üzerine düşülen ve büyük önem verilen iş güvenliği ve işçi sağlığı konularının temel noktalarından biri de yangın merdiveni zorunluluğu konusudur. Hem İSG uzmanlarının hem yapı denetimcilerinin hem de yerel yönetimlerin ortak noktası hangi binalarda yangın merdiveninin zorunlu olduğudur.

Bina kullanım sınıflarına göre özel düzenlemeler başlığı altında kaçış mesafelerine göre yangın merdiveninin zorunlu bulunan tüm binalar belirtilmektedir. Konut olarak kullanılan binalarda;

Bina yüksekliği 21.50 metreden az ise yangın merdiveni zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bina yüksekliği 21.50 ile 30.50 metre arasında olanlarda yangın merdiveninin zorunluluğu bulunmaktadır.

Bina yüksekliği 30.50 ile 51.50 metre arasında olanlarda ise 2 yangın merdiveni zorunludur.

Bina yüksekliği 51.50 metreden fazla ise yine 2 yangın merdiveninin zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayakta tedavi merkezleri, ofisler, depolar, dükkanlar, mağazalar, imalathaneler ve fabrikalarda; 2 yangın merdiveninin zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak aşağıdaki kriterlerin hepsine aynı anda sahip olan bu tip binalarda tek yangın çıkışı ve yangın merdiveni yapılması zorunlu olarak kabul edilmektedir.

Bina yüksekliği 21.50 metreden az ise

Tek kattaki kullanıcı sayısı 50 kişiden az ise

Tüm katlardaki kaçış uzaklığı Ek-5/B’deki mesafelere uygun ise

İmalatta yanmaz malzemeler kullanılıyor ise

Üretim ve depolarda bulunan malzemeler parlayıcı ve alevlenici değil ise.