Yangın Yönetmeliğe Göre Hangi Yangın Ekipmanları Zorunlu?

yangın yönetmeliği

Yangın Yönetmeliğe Göre Hangi Yangın Ekipmanları Zorunlu?

Yönetmeliğe göre hangi yangın ekipmanları zorunlu? Yangın tüpü yönetmeliği nedir? Taşınabilir söndürme cihazları yönetmeliği nedir? Yangın merdiveni yönetmeliği?

Yönetmeliğe göre hangi yangın ekipmanları zorunlu?, yönetmeliğin amacı; kamu ve kuruluşların gerçek kişiler ve özel kuruluşlarca kullanılan her türlü yapı, bina ve işletmenin, tasarımı, bakımı ve kullanımı çıkabilecek yangınları en aza indirmek ve çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayarak, yangın öncesi ve sırasında alınacak tedbirlerin eğitim ve denetimin usül ve esaslarını belirlemektir.

Yangın Tüpü Yönetmeliği Nedir?

Yangın söndürme sistemleri, yönetmelik kapsamında olan yapı ve binalar, metro ve açık arazi işletmeleri vb. yapılarda yangın öncesi ya da yangın sırasında kullanılan söndürme tesisatıdır. Binalarda kullanılan söndürme tesisatının, binadaki kişilere zarar vermeden, panik ortam yaratmadan, yangını söndürecek şekilde tasarlanması gerekir. Yangın söndürme sistemleri, meydana gelebilecek her yapıda yangını söndürecek kapasitede olması gerekir. Otomatik ya da el ile gereken hızla devreye girerek işlemi yerine getirebilmesi gerekmektedir. Yangın söndürme sistemleri, ilgili yönetmelik ve standartlara uygun olarak tasarlanması zorunludur. Binalara kurulacak sistemlerin tasarım ve uygulaması yetkililer tarafından kontrol edilip ve onaylanmalıdır. Sistemlerin test ve bakım gerektiren cihaz kontrolünü, bina sahibi, yöneticisi veya yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisi tarafından  yaptırılır.

Taşınabilir Söndürme Cihazları Yönetmeliği Nedir?

Taşınabilir cihazların tipi ve sayısı, mekanlarda var olan durumlara ve risklere göre belirlenir. Depolarda, otoparklarda, tesisat dairelerinde vb. yerlerde tekerlekli tip söndürme cihazı bulunması mecburidir. Taşınabilir söndürme cihazları, dışarıya doğru boşlukların yakınına dağıtılarak görülecek şekilde işaretlenir. Kolayca girilebilecek yerlere, yangın dolaplarının içine yerleştirilir. Cihazlara ulaşma mesafesi en fazla 25 m olmalıdır. Yangın dolapları hariç kapalı dolaplarda bulundurulmaması ve ısıtma cihazlarının yakınına konulmaması gerekir. Görülmesi engellendiği durumlarda yerlere fosforlu kalemler ile işaret konulması şarttır. Duvardan kolayca alınabilecek şekilde yerleştirilmelidir. 4 kg’dan ağır olmamalı ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zemine olması gereken yüksekliği 90 cm’yi geçmeyecek şekilde montaj yapılması gerekmektedir. Binalara konulacak olan yangın söndürme cihazlarının miktarı, cinsi ve yerinin belirlenmesi konusunda, mahalli itfaiye teşkilatının görüşü alınabilir.

Yangın Merdiveni Yönetmeliği Nedir?

Site, apartman veya işyerlerinin yangından korunması ile ilgili yasal zorunluluklara kapsamı içerisinde, inşaat işleri ile uğraşan herkesin yangın merdiveni yönetmeliğini bilmesi gerekmektedir. Yönetmelikte yer alan hususlara uymak, maddi ve manevi sorumluları yükten kurtarmaktadır. Yangın merdiveninin yüksekliği, malzeme ve basamak sayısı, basamak yüksekliği gibi hususların hepsine yangın merdiveni yönetmeliğinden ulaşabilmek mümkündür. Yangın merdiveni standartları projelendirme çalışmalarında baz alınır. TSE kalite standartları net olarak belirtilmiştir. Yangın merdiveni montajını yapmak ve imal etmek yangından korunmak için gereklidir. Son zamanlarda üzerine daha çok düşülen ve büyük önem taşıyan işçi sağlığı ve iş güvenliği konuların temel noktasından biri de Yangın merdiveni yönetmeliği,  zorunluluğudur. Depolar, ofisler, mağazalar, ayakta tedavi merkezleri ve fabrikalarda iki yangın merdiveni zorunluluğu bulunmaktadır. Yangın merdiveninin dışardan açılmasını engelleyici kilitler takmak mümkündür. Sebebi ise güvenliktir. Hırsızlığı ve yangın esnasında tekrar içeriye girmek isteyen telaşlı kişileri önlemek için yangın merdiveni kilidi bulunur. Yangın merdiveni kapısı donanımlı şekilde imal edilmelidir. Yangın merdivenine ulaşmak için tek kapı yangın merdiveni kapısı olması önemlidir. Hastane gibi yapılarda yangın merdivenine ulaşmayı kolaylaştırmak için bina tasarım halinde iken mimarlar bu konuda hassas davranmalıdır. Yangın merdiveni kapısı belirli bir sıcaklığa dayanıklı malzemeden veya yanmaz malzemeden imal edilmelidir.

 

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir